Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2013

piecesfacesplaces
bez ciebie jestem tak trudny, że trudno siebie mi znieść. jeremi przybora

September 05 2013

piecesfacesplaces
0726 c230 390
jesteśmy niebiescy
Reposted byjointskurwysynNicTuPoMniewrazliwastarryeyedcoldwaysKapelusznicagaweckaletsgodrinktogether

August 16 2013

piecesfacesplaces
5905 351a 390
ale za to niedziela, niedziela będzie dla nas.

August 11 2013

piecesfacesplaces
8911 db09 390
ani trochę nie będziemy lepsi / dwa

August 04 2013

piecesfacesplaces
miasto po prostu nie istnieje, kiedy nie ma w nim ciebie. / trzy

July 28 2013

piecesfacesplaces
3599 0a3e 390
tak, jak lubisz / cztery
Reposted byVard Vard

July 17 2013

piecesfacesplaces
9716 7389 390
who would have known that a boy like him after sharing my core would stay going nowhere? cocoon / sześć

July 11 2013

piecesfacesplaces
5166 bb07 390
siedem

July 04 2013

piecesfacesplaces
drucik z miedzi
piecesfacesplaces
7147 f018 390
Reposted byemenemems emenemems

July 01 2013

piecesfacesplaces
0419 6b57 390
in one day i think of you a million times

June 17 2013

piecesfacesplaces
8942 9447 390

May 31 2013

piecesfacesplaces
9128 8d77 390
piecesfacesplaces
9120 1110 390

May 22 2013

piecesfacesplaces
1317 bb37 390
nigdy nie będzie takiego lata
piecesfacesplaces
jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz... s. lem, solaris

May 16 2013

piecesfacesplaces
7594 c12c 390
my biggest fear is that eventually you will see me the way i see myself
Reposted byPrimr0se Primr0se

April 25 2013

piecesfacesplaces
5663 a71b 390

March 26 2013

piecesfacesplaces
3758 43b1 390

March 11 2013

piecesfacesplaces
leżę na łóżku, przyjaźnię się z sufitem i męczy mnie świadomość, jak wiele rzeczy w życiu potrafiłbym dobrze robić. l. tyrmand
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl